12-11-2012

 

Spółka Hamilton Sundstrand Poland jest w trakcie procesu zmiany nazwy na Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów. Należy pamiętać, że mimo używania obecnie marki Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów, nowego loga i znaków towarowych dla większości celów biznesowych, formalna zmiana nazwy jest procesem długotrwałym i wymaga zatwierdzenia organów nadzoru. Oznaczenia produktów oraz związane z nimi kontrakty nadal oznakowane będą nazwą Hamilton Sundstrand Poland w okresie przejściowym, którego zakończenie planowane jest na rok 2013.

Lista aktualności
Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest częścią korporacji United Technologies (UTC) zrzeszającej Firmy z branży lotniczej i przemysłowej. Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest liderem w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw pomocniczych jednostek zasilających APU (Auxilary Power Unit). Firma została zarejestrowana pod nazwą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. (HSP) 8 grudnia 2009 r. Obecnie jest w trakcie zmiany nazwy na aktualnie używaną nazwę brandingową Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów.