04-09-2017

Objęcie patronatem uczniów klasy o specjalności technik-mechanik jest kolejnym elementem współpracy PW AeroPower Rzeszów z Zespołem Szkół Mechanicznych.

Specjalnie przygotowany program praktyk i staży pozwoli uczniom na zdobywanie praktycznego doświadczenia w realnym otoczeniu biznesowym. Powołanie klasy patronackiej APU, to dla P&W AeroPower Rzeszów realna obietnica pozyskania gotowej i wykwalifikowanej kadry na najbliższe lata.

W ramach wspólnych działań przeprowadzane będą szkolenia dla uczniów z zakresu funkcjonowania firm z branży lotniczej. Tematyka zajęć dotyczyć będzie nie tylko kwestii technicznych, organizacji produkcji, ale także zagadnień z zakresu kodeksu etycznego, poufności danych - kontroli eksportu, systemu jakościowego w przemyśle lotniczym oraz zasad BHP, czyli filarów korporacji Pratt & Whitney.

Utworzenie klasy patronackiej to ważny krok w konsekwentnie realizowanych przez firmy lotnicze przedsięwzięciach mających na celu  zapewnienie tej branży wysoko wykwalifikowanych pracowników. „Z naszych analiz wynika, że ważnym elementem przygotowania młodych ludzi do pracy w przemyśle lotniczym jest umożliwienie im zdobycia doświadczenia podczas praktyk w obszarach produkcji, a także bezpośredniego kontaktu ze specjalistami firm lotniczych. Podpisane z ZSM  porozumienie to umożliwia” - mówi Edyta Kuczmenda, menedżer personalny P&W AeroPower Rzeszów.

Lista aktualności
Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest częścią korporacji United Technologies (UTC) zrzeszającej Firmy z branży lotniczej i przemysłowej. Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest liderem w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw pomocniczych jednostek zasilających APU (Auxilary Power Unit). Firma została zarejestrowana pod nazwą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. (HSP) 8 grudnia 2009 r. Obecnie jest w trakcie zmiany nazwy na aktualnie używaną nazwę brandingową Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów.