21-10-2013

W dniu 15 października 2013 roku w Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów odbyła się konferencja zorganizowana z udziałem Państwowej Izby Pracy pt. „Hałas w środowisku pracy”.

Konferencje organizowane przez PIP odbywają się raz do roku w wybranej Spółce z Podkarpacia.

W tym roku głównym założeniem konferencji było kształtowanie świadomości na temat regulacji prawnych oraz konieczności eliminowania zagrożeń, a także stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń na temat zagrożenia hałasem w środowisku pracy.

Honorowy Protektorat nad Konferencją objęli: Dawid Baran Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie oraz Jerzy Pas. Zastępca Okręgowego Inspektora Prac.

Tematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • Negatywny wpływ hałasu na zdrowie.
  • Praktyczne sposoby redukcji hałasu w zakładach przemysłowych.
  • Środki ochrony indywidualnej w walce z hałasem.

Referentami podczas konferencji byli:

  • lek. med. Katarzyna Skręt  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy -
  • Andrzej Leśniak - biuro Inżynierskie "V I B A" - firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wdrażania kompletnych systemów do eliminacji zagrożeń wibroakustycznych ze szczególnym uwzględnieniem redukcji hałasu i drgań w warunkach przemysłowych i środowiskowych
  • Krzysztof Wróbel  - firma „3M” - światowy lider w dziedzinie sprzętu ochrony indywidualnej
Lista aktualności
Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest częścią korporacji United Technologies (UTC) zrzeszającej Firmy z branży lotniczej i przemysłowej. Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest liderem w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw pomocniczych jednostek zasilających APU (Auxilary Power Unit). Firma została zarejestrowana pod nazwą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. (HSP) 8 grudnia 2009 r. Obecnie jest w trakcie zmiany nazwy na aktualnie używaną nazwę brandingową Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów.