30-09-2013

W trzecim kwartale 2013 roku P&W AeroPower Rzeszów otrzymała certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 14001, OSHAS 18001 oraz ISO 50001.

System został  oceniony przez szwajcarską jednostkę certyfikującą SGS. P&W AeroPower Rzeszów jako pierwsza z firm UTC w Polsce uzyskała Certyfikat ISO 50001.

Celem Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 jest zarządzanie oddziaływaniem na środowisko naturalne, w taki sposób, by działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej spójne z pełną działalnością firmy.

Pozwala zidentyfikować wszystkie oddziaływania i ocenić ich realny wpływ na środowisko, nadzorować związane z nimi wymagania prawne oraz minimalizować ryzyko związane z tymi oddziaływaniami.

Podstawowym celem wdrożenia normy OHSAS 18001 było wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w nich wymagania umożliwiły kontrolowanie ryzyk oraz poprawę wydajności w obszarze BHP.

Efektywne zarządzanie energią jest nie tylko korzystne dla firmy - teraz staje się wymogiem, który najłatwiej spełnić dzięki ISO 50001. Ta międzynarodowa norma wyznacza globalnie uznane najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią.

Zintegrowany System Zarządzania stanowi integralną część systemu zarządzania firmy Pratt Whitney AeroPower Rzeszów.

Lista aktualności
Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest częścią korporacji United Technologies (UTC) zrzeszającej Firmy z branży lotniczej i przemysłowej. Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów jest liderem w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw pomocniczych jednostek zasilających APU (Auxilary Power Unit). Firma została zarejestrowana pod nazwą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. (HSP) 8 grudnia 2009 r. Obecnie jest w trakcie zmiany nazwy na aktualnie używaną nazwę brandingową Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów.